Departamentet partiake

– DEPARTAMENTI PËR ÇESHTJE SOCIALE, SHENDËTESI DHE ZHVILLIM RURAL-Fejzi Xhelili
1. Komisioni për pushtet lokal dhe zhvillim rural – Resul Memeti,
2. Komisioni për shëndetësi- Renata Elezi
3. Komisioni për punë dhe politikë sociale- Lulzim Bilalli

– DEPARTAMENTI I POLITIKËS SË BRENDSHME-Halil Krasniqi
1. Komisioni i sigurisë-Vasfi Doko

2. Komisioni i kontrollit të brendshëm partiak-Kamber Sadiku

– DEPARTAMENTI JURIDIK-Rametulla Kuçi
1. Komisioni i trajnimit të strukturave partiake për procesin zgjedhor- Valmira Zaimi
2. Komisioni juridik-Zija Jonuzi
3. Komisioni legjislativ- Nexhmedin Koxha
– DEPARTAMENTI I ARSIMIT, KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT-Valbona Toska
1. Komisioni për arsim-Ymer Ymeri
2. Komisioni për kulturë-Ajsel Bilalli
3. Komisioni për rini dhe sport-Nasri Cerkezi
4. Komisioni për çështje fetare-Hadi Iljazi
– DEPARTAMENTI PËR MARRËDHËNIE ME JASHTË- Fatmire Isaku
1. Komisioni i NATO-s- Xhafer Jahiu
2. Komisioni për Bashkimin Evropian – Pajtim Thaçi
3. Komisioni për diasporë- Besnik Memeti
– DEPARTAMENTI EKONOMIK-Sami Rushidi
1. Komisioni për ekonomi dhe financa- Harun Deari
2. Komisioni për bujqësi- Afrim Latifi
3. Komisioni për ekologji- Hysni Thaçi
4. Komisioni për transport lidhje dhe urbanizëm- Musadik Beqiri
– DEPARTAMENTI I MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN – Visar Palloshi
1. Komisioni për informim, marketing, propagandë -Ernad Fejzullahu
2. Komisioni i bashkëpunimit ndërpartiak-Bilall Lutfiu
– DEPARTAMENTI ORGANIZATIV – Sali Ajdini
USAAlbania