Nënkryetarët

Valbona Toska

Pinterest LinkedIn Tumblr

Valbona Toska lindi më 27.08.1967 në Shkup

Arsimimi:

 • 2009 – Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup, Fakulteti i Filologjisë “Bllazhe Koneski”, doktor i shkencave filologjike
 • 2000 – Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup, Fakulteti i Filologjisë “Bllazhe Koneski”, magjistër i shkencave filologjike
 • 1990 – Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup, Fakulteti i Filologjisë “Bllazhe Koneski”, Katedra e Gjuhësdhe e Letërsisë Shqipe, professor i gjuhës dhe letërsisë shqipe

Profesioni: Profesoreshë e gjuhës shqipe

Përvoja e punës:

Nga viti 1994 është e punësuar në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup, Fakulteti i Filologjisë “Bllazhe Koneski”, Katedra e Gjuhës dhe e Letërsisë Shqipe

Aktiviteti politik:

2013 – në vazhdim: Nënkryetare e Partisë Demokratike Shqiptare;

Aktivitete të tjera:

 •  2010 –2011: Pjesë e ekipit të angazhuar nga Këshilli Britanik në Maqedoninë e Veriut në projektin. “Avancimi i metodologjisë së mësimdhënies së gjuhës joamtare”. Një nga trajnuesit e mësimdhënësve në Mësimin e gramatikës;
 • 2006, Mars – 2006, Dhjetor –Këshilli Britanik, Shkup: Ekspert lokal për vlerësimin e Programit për trajnimin e përkthyesve;
 • 2003, Janar – 2003, Shkurt – USAID Konsultant në Projektin: “Rekomandime për intervenime në sistemin arsimor në R. e Maqedonisë”

Anëtarësi dhe aktivitete në fushën profesionale:

 • 1998 – në vazhdim: Anëtare e Këshillit Arsimor – shkencor të Fakultetit të Filologjisë “Bllazhe Koneski”, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup;
 • 2009 – 2010: Anëtare e Këshillit Botues të Buletinit Vjetor të Fakultetit të Filologjisë “Bllazhe Koneski”, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup;
 • 2016 – 2020: Shefe e Katedrës së Gjuhës dhe Letërsisë Shqiptare, Fakulteti i Filologjisë “Bllazhe Koneski”, Shkup;
 • 2017 – në vazhdim: Anëtare e Këshillit të Qendrës së Linguistikës Areale, Akademia e Shkencave dhe Arteve e Maqedonisë së Veriut;
 • 2020 – në vazhdim: Prodekane e financave, Fakulteti i Filologjisë “Bllazhe Koneski”, Shkup;
 • Anëtare e Bordit të Revistës “Moshimi Aktiv”, Tiranë

Write A Comment

USAAlbania