Nënkryetarët

Fejzi Xhelili

Pinterest LinkedIn Tumblr

Informata Personale

Emri Mbiemri: Fejzi Xhelili

Vendlindja: fshati Çegran, Komuna e Gostivarit

Data e lindjes: 01.01.1965

Kombësia: Shqiptar

Edukimi-përgaditja shkollore

1988-1992 – Gjimnazi “Pançe Popovski” Gostivar

Përvojë pune

06-12-2007 – vazhdim

Administrator

Fondi për sigurim pensional- Njësia rajonale- Shërbimi profesional Gostivar

Njohja e gjuhëve të huaja

Gjuha Maqedonase – shkrim dhe lexim

Gjuha Gjermane – shkrim dhe lexim

Write A Comment

USAAlbania